Numune Poşeti 3M™

3M Stok Kodu   Ürünün Tanımı   3M Kısa Kod   Paket İçi Adetler
DH888814554 3M™ Filter Bag 6469 200 ad/1pk
DH888814828 3M™ Sample Bag  6468 500 ad/1pk
70200763210 3M™ Sample Bag 17,7 x 30,3 cm, 160 ml  BP701 1000 ad/1pk
70200763186 3M™ Sample Bag 11,2 x 19 cm, 44 ml  BP134S 1000 ad/1pk
70200763103 3M™ Sample Bag 14 x 22,6 cm, 70 ml  BP113S 1000 ad/1pk
70200763129 3M™ Sample Bag 11,5 x 22,6 cm, 50 ml  BP115S 1000 ad/1pk
70200763087 3M™ Sample Bag 25 x 38 cm, 350 ml  BP1015LB 1000 ad/1pk
70200763202 3M™ Sample Bag 25 x 34 cm, 1 L  BP4218 250 ad/1pk

 

Gamma sterildir.
Standart ve filtreli tipleri bütün blender modellerine uygundur.
ISO 9002 kalite standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

Numune almada kurallara uygun prosedürlerin önemi büyüktür.

Laboratuvar bulguları tamamen alınan numunenin kalitesine bağlıdır.

Her numune, analizi yapılacak maddeyi bütünüyle temsil eder nitelikte olmalı; laboratuvara numune, alındığı yerdeki haliyle aynı koşullarda kimyasal, fiziksel ve biyolojik niteliklerinde herhangi bir değişikliğe uğramadan, uğratılmadan ulaştırılmalıdır.

3M poşetleri bu gerekliliklere uygun, buna elverişli ürünlerdir; bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 50 yıldan bu yana üretilmektedir.

Numunenin türüne, yapılacak analize göre değişik poşetler söz konusudur.

3M poşetlerinin yapıldığı hammadde – düşük yoğunluklu polietilen – filmlerin üretiminde kullanılan “resin”lerin (reçinelerin) gıda maddeleriyle temasında herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı hususu FDA onayı ile belgelenmiştir.